Echtscheiding met een mediator 

Uw mediator begeleidt u bij de echtscheiding in een zeer complex en heftig proces. Alle mediators op deze website zijn goed opgeleid en houden deze kennis ook actueel door regelmatige intervisie bijeenkomsten. Ook online worden zij regelmatig voorzien van de laatste nieuwe ontwikkelingen op gebied van wetswijzigingen e.d. Kies bij scheiden daarom voor een gecertificeerde mediator!

Kosten van mediation

Om er zeker van te zijn dat er later geen misverstanden kunnen ontstaan over de kosten van uw scheiding hanteert uw mediator heldere en scherpe tarieven. Het is ook mogelijk om vooraf een all-in prijs af te spreken. Voordat de medition van start gaat wordt dit met u doorgesproken en ter goedkeuring voorgelegd. Echtscheiding met een mediator werkt!

Hoelang duurt het

Doordat er korte lijnen zijn bepaalt u zelf de snelheid van het proces en hoe u zaken met elkaar wilt afspreken. Uw scheidingsmediator bewaakt het proces en voorkomt onjuistheden. Als jullie eenmaal de knoop hebben doorgehakt om te gaan scheiden is het verstandig zo snel mogelijk een goede en vertrouwde mediator in de arm te nemen. Dit voorkomt ruis op de lijn, onnodige ruzies en emotionele uitspattingen met alle gevolgen van dien.

Rechtstreeks contact met uw mediator

U kunt met elke mediator op deze website rechtstreeks contact opnemen via zijn/haar persoonlijke pagina. Zo kunt u hen benaderen voor nadere informatie en/of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Kijk hiervoor op de pagina onze mediators en klik op uw provincie voor een gedetailleerd overzicht. Als u eerst wat algemene informatie zoekt, kunt u ons ook een mail sturen. Stel gerust een vraag via ons contactformulier , wij helpen u graag!

Uw mediator helpt u
met oplossingen voor:

• Co-ouderschap
• Ouderschapsplan
• Alimentatie
• Kinderen en echtscheiding

Direct contact met uw scheidingsmediator

Klik of de foto en u komt op de pagina van de mediator

Kinderen en scheiden

Gaat u uit elkaar en heeft u één of meerdere kinderen? Denk er aan dat een scheiding niet alleen uw leven drastisch zal veranderen maar ook het leven van uw kind(eren). Kinderen houden van beide ouders net zo veel en willen dat hun ouders altijd bij elkaar blijven. Zeker voor jonge kinderen is het ondenkbaar dat hun ouders scheiden, dat is voor hen een vaste waarde.

Voor de kinderen verandert er veel

Voor de ouders is een scheiding ingrijpend, maar voor kinderen geldt dat ook. Een scheiding en kinderen is een moeilijke combinatie. De vele veranderingen die op de kinderen afkomen hebben vaak grote invloed op hun welzijn en kunnen later leiden tot probleemgedrag. Wat verandert er zoal voor de kinderen als ouders gaan scheiden?

  • De kinderen moeten vaak (deels)verhuizen.
  • Het dagelijkse ritme, zoals bijvoorbeeld samen eten of halen/brengen naar school.
  • Weekendinvulling verandert: vaak om en om.
  • Beide ouders gaan vaak meer werken en zijn dus minder thuis;
  • Gemeenschappelijke activiteiten worden gesplitst: o.a. vakanties, uitjes, verjaardagen etc.
  • Uiteindelijk zal een of beide ouders een nieuwe partner krijgen.

Co-ouderschap, wat is dat?

Co-ouderschap is een manier om samen voor de kinderen te blijven zorgen voor ouders die niet meer bij elkaar zijn. In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. De spelregels voor co-ouderschap worden vastgelegd is het Ouderschapsplan dat uw scheidingsmediator, samen met u, opstelt. Echtscheiding met een mediator: heldere afspraken!

De manier waarop dit wordt ingedeeld staat vrij. Zo zijn er gezinnen waarbij de ene week de kinderen bij de moeder zijn en de andere week bij de vader. Nadeel hiervan is dat je je kinderen een week lang niet ziet en dat is best lang. De meeste ouders kiezen er dan ook voor om de week op te delen; bijvoorbeeld de eerste vier dagen van de week bij de moeder en daarna drie dagen bij de vader.

Echtscheiding met een mediator. Hoe nu verder?

En verder is de manier waarop jullie de week indelen is grotendeels afhankelijk van jullie wensen, gewoonten en werkschema.Voorwaarden voor een goed co-ouderschap:
• Kinderen moeten in staat zijn om in twee huizen te leven.
• De ouders moeten goed kunnen communiceren; er geen moeite mee hebben om elkaar veel te zien en regelmatig te overleggen.
• Ouders moeten afspraken kunnen maken en zich hieraan houden
• De ex-partners moeten kunnen denken vanuit hun kinderen: die moeten het co-ouderschap uitvoeren.
• Ouders moeten bereid zijn bij elkaar in de buurt te wonen.

Echtscheiding met een mediator: heldere afspraken!

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een verplichte bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen en eventueel de (ex-) partner na een scheiding. Deze vloeit voort uit de wettelijke onderhoudsverplichting die geldt voor Ouders en kinderen, echtgenoten en geregistreerde partners. Na het ontbinden van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze onderhoudsplicht bestaan voor uw kinderen en voor uw (ex)partner gedurende een bepaalde periode.

In de Nederlands wet staat dat er een onderhoudsplicht geldt voor:

  • ouders en kinderen
  • echtgenoten en ex-geregistreerde partners
  • stiefouders en/of partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen, verdeeld naar rato van draagkracht. Daarna en tot het kind 21 jaar geworden is komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Dit geldt in grote lijnen ook voor stiefouders die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent.

Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. Eenzelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

Wat is een Ouderschapsplan?

In het Ouderschapsplan worden bij echtscheiding afspraken tussen ouders vastgelegd over de verzorging en opvoeding van hun kind of kinderen. Sinds 2009 is het Ouderschapsplan door de overheid verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders alsmede voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Het maken van duurzame afspraken is in het belang van de kinderen en schept duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van beide ouders.

Ouderschapsplan opstellen

Uw scheidingsmediator kan u informeren over de aard en de inhoud van het Ouderschapsplan. Het gaat daarbij o.a. over de opvoeding van (zorgregeling) de kinderen en de omgang (omgangsregeling). In het Plan legt u ook zaken vast zoals bedtijd, contact met opa’s en oma’s, huisregels en huiswerk maken. Of, wie haalt de kinderen van school, wie beheert het spaargeld van uw kind wie gaat naar zwemles met uw kind.

Echtscheiding met een mediator: regel ook kinder-alimentatie

Daarnaast worden ook financiële afspraken bekrachtigd in de overeenkomst. De kinder-alimentatie is wettelijk vastgelegd en wordt door de rechter vastgesteld. De alimentatie wordt jaarlijks aangepast.

Meer informatie over echtscheiding:

Echtscheiding met een mediator

Echtscheiding met een mediator helpt u snel verder in het proces van scheiden.