Arbeidsconflict oplossen
met mediator. Dat werkt wel!

Arbeidsconflict oplossen met mediator, dat zorgt voor rust.

Mediation bij arbeidsconflict

Een conflict op de werkvloer kan snel uitmonden in een vervelende situatie. Wanneer partijen lijnrecht tegenover elkaar staan, is hulp van buiten vaak een betere route naar een oplossing. Een goed opgeleide en ervaren arbeidsmediator kan dan het verschil maken. Wij hebben per woonplaats een selectie gemaakt van de beste mediators op het gebied van arbeidsconflicten. Deze hebben we overzichtelijk samengebracht op deze website.

Kosten van mediation

Om er zeker van te zijn dat er later geen misverstanden kunnen ontstaan over de kosten, hanteert uw mediator heldere en scherpe tarieven. Het is ook mogelijk om vooraf een all-in prijs af te spreken. Voordat de medition van start gaat wordt dit met u doorgesproken en ter goedkeuring voorgelegd.

Hoelang duurt het

Doordat er korte lijnen zijn bepaalt u zelf de snelheid van het proces en hoe u zaken met elkaar wilt afspreken. Uw mediator bewaakt het proces en voorkomt onjuistheden. Als partijen eenmaal de knoop hebben doorgehakt om het conflict op te lossen is het verstandig zo snel mogelijk een goede en vertrouwde mediator in de arm te nemen. Dit voorkomt ruis op de lijn, onnodige ruzies en emotionele uitspattingen met alle gevolgen van dien.

Rechtstreeks contact met uw mediator

U kunt met elke mediator op deze website rechtstreeks contact opnemen via zijn/haar persoonlijke pagina. Zo kunt u hen benaderen voor nadere informatie en/of een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Kijk hiervoor op de pagina onze mediators en klik op uw provincie voor een gedetailleerd overzicht. Als u eerst wat algemene informatie zoekt, kunt u ons ook een mail sturen. Stel gerust een vraag via ons contactformulier , wij helpen u graag!

Uw mediator helpt u
met oplossingen voor:

• Arbeidsconflicten
• Verstoorde werkverhoudingen
• Pesten op het werk
• Ongewenst gedrag
• Fysiek en/of verbaal geweld

Grensoverschrijdend of ongewenst gedrag

Bij ongewenst gedrag is er bijna altijd sprake van negatieve spanning. De dader is zich (soms) van geen kwaad bewust. Het slachtoffer kan het niet zelf oplossen. Dan is de Vertrouwenspersoon de beste oplossing om een eind te maken aan de situatie.

Waarom een ervaren vertrouwenspersoon?

Om ongewenst gedrag een halt toe te roepen, is een ervaren Vertrouwenspersoon de aangewezen partij. Door zijn/haar ervaring is deze bekend met dit soort situaties. De Vertrouwenspersoon moet altijd bereikbaar zijn voor mensen uit de organisatie.

Uitgangspunt is zorg voor rust en perspectief

Vertrouwenspersonen zijn goed opgeleid. Zij zorgen in de eerste plaats voor rust en overzicht. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag zal de Vertrouwenspersoon direct ingrijpen. Rust en overzicht leiden vaak naar de best mogelijke oplossing.

Handelend optreden voor een goed resultaat

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, moet daar zo snel mogelijk een eind aan komen. De Vertrouwenspersoon gaat meteen in gesprek met de betrokken partijen om de situatie te evalueren. Zijn/haar aanbevelingen zijn richtinggevend voor de organisatie.

Verhoudingen duidelijk maken voor de toekomst

Ongewenst gedrag is onacceptabel, dat is het uitgangspunt. Maar wanneer mondt gedrag uit in ongewenst gedrag? En wat zijn de normen? De Vertrouwenspersoon stelt een protocol op dat voor iedereen in de organisatie duidelijk maakt wat de regels zijn.

Doel is om een werkbaar klimaat te scheppen

Niemand wil een verkrampte werkhouding. Als de regels voor normen en waarden helder zijn, kan er geen misverstand bestaan over wat kan en niet kan. Alleen dan kan iedereen binnen de organisatie in vrijheid samen werken en samen handelen.

AGRESSIE

Een agressieve of intimiderende houding kan de arbeidsverhouding en arbeidsethiek ondermijnen. En is daarom onacceptabel.

M

SEXUEEL GEWELD

Een grappig bedoelde opmerking kan al snel leiden tot seksuele intimidatie. Snel ingrijpen door een ervaren mediator voorkomt escalatie.

PESTEN

Wie ooit getuige is geweest van de gevolgen van pestgedrag, weet dat dit zo snel mogelijk moet worden gestopt. Als de degene die wordt gepest zelf niet in actie durft te komen, kunnen anderen dat wel doen.

TOEGANKELIJK

De keuze voor een mediator is verstandig. Deze is neutraal, onafhankelijk en professioneel. Onze mediators zijn goed opgeleid.

RUST EN OVERZICHT

Bij elke vorm van ongewenst gedrag kunnen spanningen hoog oplopen. In zo’n periode zorgt de mediator voor de nodige rust en overzicht.

DISCRIMINATIE

Deze vorm van verbaal en non-verbaal intimidatie komt vaker voor dan men denkt. Het slachtoffer wordt beperkt in functioneren. Dit soort ongewenst gedrag leidt ook vaak tot ziekteverzuim.DISCRIMINATIE